Historie

MHTech ble stiftet i 2016, og har levert mulighetsstudier innenfor elektrifisering av den maritime sektoren. MHTech ser på muligheter for å ta i bruk forskjellige fremdriftsteknologier, og kan evaluere effekten av teknologien både økonomisk og miljømessig. Analyse av operasjonelle forhold kombineres med kunnskap rundt teknologivalg, kostnader og utslippsberegninger i et livsløpsperspektiv. Bakgrunnen til MHTech gjør det mulig å se på potensielle synergieffekter ved elektrifisering, som batteribanker til flere formål ved kai. Bedriften holder til i Moss.