Nyheter

MHTech signerer kontrakt med Østfold kollektivtrafikk

Den 26. oktober signerte MHTech i samarbeid med Flowchange AS kontrakten for en mulighetsstudie av Hvalersambandet som leveres i februar. I 2018, 2019 og 2020 skal MHTech også bistå Østfold kollektivtrafikk med anskaffelse og oppfølging av Hvalersambandet.(26.oktober.2017)

Ole Harald Moe og Kjetil Gaulen i Fylkeshuset, Sarpsborg.

Tekna-Frokost: Fremtidens mobilitet

Den 22 september deltok MHTech på frokostmøtet med Tekna Østfold med spennende innlegg fra Sintef, Kongsberg Teknologipark, Smart Mobilitet Grålum, Multiconsult med flere. Vi så også en autonom buss frakte elever fra skolene i Sarpsborg. (22.september.2017)

Pitch på NMBU

19.september pitchet MHTech på NMBU for å få tilgang til kompetansen til studentene ved masterstudiet Entrepenørskap og innovasjon gjennom et prosjekt de har i et av deres fag på første året av mastergraden. (19.september.2017)