Klima - Økonomi - Teknologi

MHTech er en kunnskapsleverandør til det grønne skiftet innen kraftgenerasjon og mobilitet.

MHTech er et selskap som ser på miljøpåvirkning og lønnsomhet av teknologivalg innen marine og landbaserte mobilitetsløsninger, kombinasjoner av disse og kraftgenerasjonssystemer. Analyser av fartøytyper med hensyn på kostnader, egnethet av ulike energibærere, klimaavtrykk og beregning av lokal luftforurensning kan estimeres på enkeltenheter og flåtenivå. MHTech har erfaring fra prosjekter med marine fartøy, buss og biltransport.

Beslutningsstøtte innen:

Teknikk

Økonomi

Klima og miljø